ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 05/06/18

PLAYLIST:
Megadeth - Tornado Of Souls
Annihilator - Phantasmagoria
Metallica - Moth Into Flame
Anthrax - Armed And Dangerous
Flotsam & Jetsam - No Place For Disgrace
Artillery - By Inheritance
Slayer - Read Between the Lies
Paradox - Raptor
Iced Earth - Seven Headed Whore
Kreator - Death Becomes My Light
Mercyful Fate - The Bell Witch
Pagan Altar - The Portrait Of Dorian Gray
Night - Keep the Fire Burning
Bell - Tidecaller
Panama - Across the Freedom Line
Sultan - Hard Nights, Heavy Pleasure
Manacle - Live Fast, Die Fast
Hammerfall - Stone Cold
Hammerfall - On The Edge Of Honour
Lechery - Even A Hero Must Die
Mean Streak - Raise Your Hands
Majesty - Children Of The Dark
Dream Evil - Children Of The Night
Riot V - Victory
Monument - Death Avenue
Blizzen - Peace Is For The Weak

Copyright 2019. All Right Reserved.