ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 01-06-2018 "THIS IS HEAVY METAL"

PLAYLIST:
Megadeth - Back In The Day
Megadeth - My Last Words
Annihilator - King Of The Kill
Cradle Of Filth - Alison Hell (Annihilator Cover)
Cradle Of Filth - Hallowed Be Thy Name, Shallow Be My Grave
King Diamond - The Invisible Guests
Them - Sweet Hollow
Attic - Satan's Bride
Heathendom - Nescience
Sanctuary - Soldiers Of Steel
Candlemass - Dark Reflections
Savatage - Beyond The Doors Of The Dark
Jag Panzer - Viper
Armored Saint - Seducer
Iron Maiden - The Nomad
Paul DiAnno - Nomad
Flotsam & Jetsam - I Live You Die
Metallica - Harvester Of Sorrow
Exodus - Brain Dead
Anthrax - Madhouse
Death Angel - The Organization
Nuclear Assault - Nightmares
Liege Lord - Master Control
Helstar - Benediction
Heretic - Heretic
Oliver Magnum - Sister Cybele
Agent Steel - Nothin' Left
Havoc - Son Of Thunder
Judas Priest - The Sentinel
WASP - Arena Of Pleasure
Twisted Sister - Ride To Live, Live To Ride
Anvil - Free As The Wind
Riot - Hard Lovin` Man
Bullet - Screams in the Night
Monument - Death Avenue
Accept - Breaker
Manowar - Black Wind, Fire And Steel
Helloween - Twilight Of The Gods
Helloween -  The Chance

Copyright 2020. All Right Reserved.