ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23/11/18

PLAYLIST:
Victim - Power Hungry
Riot - Heavy Metal Machine
Forrester Rhett - Shake The Shadow
The Rods - Rock Warriors
Manowar - Dark Avenger
Metal Church - Watch The Children Pray
Mindless Sinner - Turn on the Power
Nightcrawler - Past Life
Gargoyle - Blind Faith
Hammeron - Sands Of Fyre
Hittman - Breakout
Sanctum - Running Away
Total Eclipse - Nevermore
Crossfire - Midnight Thunder
Leatherwolf - Spirits In The Wind
Mox Nix - Lost Sierra
Sacred Rite - Angels Never Die
Sacred Warrior - Sword Of Victory
Seventh Force - Sweet Revenge
Seventh Force - Burning Steel
Surgical Steel - Crank It Up
Thruster - Back In Time
X-Caliber - Warriors Of The Night
X-Caliber - Dark Stranger
Aftermath - Daemynspeke
Agent Steel - Let It Be Done / The Day At Guyana
Heathen - Open The Grave
Deliverance - Temporary Insanity
Wages Of Sin - Pleasures Of The Flesh

Copyright 2020. All Right Reserved.