ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 20/11/18

PLAYLIST:
Black Sabbath - Heaven And Hell
DIO - Holy Diver
Q5 - Steel the Light
Titan Force - Master Of Disguise
Jack Starr - False Messiah
Riot - Running From The Law
Judas Priest - The Rage
Accept - Neon Nights
Crimson Glory - Valhalla
Shok Paris - In The Dark
Damien - Rising Dawn
Crypt - March of the Living Dead
Cougar - Man In Your Mind
Deaf Dealer - Dead Zone
Emerald - Armed For Battle
Fifth Angel - Cry Out The Fools
Heavy Load - The King
Krokus - Fire
Loudness - Heavy Chains
Medieval Steel - Medieval Steel
Spitfire - Street Fighter
Savatage - By The Grace Of The Witch
Sword - Land Of The Brave
Twisted Sister - The Fire Still Burns
Warlord - Black Mass
Sortilege - D Lire D'un Fou
H Bomb - Gwendoline
Quartz - Satan's Serenade
Hard N Heart - Judy's Lover
Headhunter - Rats On The Loose
Veto - Riders On The Loose
Vortex - Rollin To The War
Axehammer - Windrider
Pagan Altar - The Rising Of The Dark Lord
Zadok - Almighty Sea

Copyright 2020. All Right Reserved.