ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 27/11/18

PLAYLIST:
AC/DC - For Those About To Rock (We Salute You)
Saxon - Denim And Leather
Twisted Sister - Under The Blade
Anthrax - Armed And Dangerous
Artch - Metal Life
Cloven Hoof - Laying Down The Law
Armored Saint - On The Way
Armored Saint - False Alarm
Avalanche - We Will Fight
NoiseHunter - Time To Fight
Omen - Die By The Blade
Jag Panzer - Symphony Of Terror
Savatage - 24 Hrs Ago
Fates Warning - Buried Alive
Trouble - Assassin
Valhalla - On The Edge
Heavy Load - Heavy Metal Angels
Fist - Turn The Hell On
Dealer - Better Things to Do
Iron Maiden - Deja-Vu
Motorhead - Stone Dead Forever
Judas Priest - Burning Up
Judas Priest - Running Wild
Running Wild - Death Or Glory
Holocaust - Death Or Glory
Holocaust - Only As Young As You Feel
Diamond Head - Sucking My Love
Tarantula - Never Say Never
Sodom - Remember The Fallen

 

Copyright 2020. All Right Reserved.