ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ 01/07/22

PLAYLIST:
Annihilator - Phantasmagoria
Metallica - Moth Into Flame
Megadeth - We' ll Be Back
Savatage - Agony And Ecstasy
Death SS - Kings Of Evil
Mercyful Fate - Holy Water
Metal Church - Conductor
Exodus - Count Your Blessings
Anvil - Show Me Your Tits
Motorhead - Death Or Glory
Whiplash - King Wiith The Axe
Speed Queen - Church Avenue
Eternity's End - Into Timeless Realms
Eternity's End - Bane of the Black Sword
Fatal Curse - Breaking the Trance
Tygers Of Pan Tang - Running Out Of Time
Sweet Savage - Killing Time
Iron Maiden - Purgatory
Ballantinez - In Chains
Black Tears - Mad Killer
Brainfever - Sweet Talker
Charn - The Queen Of Hate
Dickinson - Darkside Of Aquarius
Judas Priest - Battle Cry
KK's Priest - Hail for the Priest
Saxon - The Secret Of Flight
Cloven Hoof - Touch The Rainbow

Copyright 2023. All Right Reserved.