ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/11/21

PLAYLIST:
Pretty Maids - We Came To Rock
Dio - Hide In The Rainbow
Sorcerer - Crusader
Saxon - Princess Of The Night
Accept - Losing More Than You've Ever Had
Accept - Run If You Can
Helloween - Cry For Freedom
Twisted Sister - Burn In Hell
W.A.S.P. - On Your Knees
WASP - I Am One
Virgin Steele - Thy Kingdom Come
Manowar - All Men Play On Ten
Manowar - Blood Of The Kings
Judas Priest - Freewheel Burning
Judas Priest - Night Crawler
Black Sabbath - Die Young
Motorhead - Live To Win
Iron Maiden - Killers
Omen - Ruby Eyes
Tokyo Blade - Night Of The Blade
Sanctuary - I Am Insane
Crimson Glory - Heart Of Steel
Savatage - City Beneath The Surface
Mercyful Fate - The Oath
King Diamond - Eye Of The Witch
Source - Wither
Attic - Join The Coven
Portrait - The Blood is the Life

Copyright 2023. All Right Reserved.