ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 15/03/22

PLAYLIST:
UDO - 24/7
Accept - Monsterman
Vanize - Evil Eyes
White Tower - Lions Of Steel
Holocaust - Death Or Glory
Metallica - Seek And Destroy
Diamond Head - Am I Evil
Judas Priest - Victim Of Changes
Black Sabbath - Symptom of the Universe
Iron Maiden - Powerslave
King Diamond - Magic
Savatage - Power Of The Night
Megadeth - Peace Sells
Anthrax - Indians
Annihilator - King Of The Kill
Overkill - Elimination
Riot - Thundersteel
Viper - Nightmares
Randy - The Razor's Edge
Chariot - Screams The Night
Fifth Angel - Fifth Angel
Heaven's Gate - The Never - Ending Fire
Leatherwolf - Rise Or Fall
Helloween - Cry For Freedom
Night Prowler - Burning Desire
Night Prowler - Night Prowler
Night Prowler - Stranger
Scarblade - Escape
Merciless Law - Blinded
Merciless Law - Troops Of Steel (Fight For Glory)
Shadows of Steel - Call Of Shadows
Shadows of Steel - Dark Nights (Heavy Load Cover)
Heavy Load - Free

Copyright 2024. All Right Reserved.