ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 16/08/22

PLAYLIST:
Zed Yago - Black Bone Song
Velvet Viper - Respice Finem
Grim Reaper - The Show Must Go On
X-Eryus - Heavens Door
Wulcan - Mysterier
Riot City - Ghost Of Reality
Acid Blade - Power Dive
Hell Fire - Many Worlds
Hell Fire - Nowhere Fast
Hell Fire - Medieval Cowboys
Blazing Rust - Let It Slide
Blazing Rust - Red Triangle
Blazing Rust - Time of the Brave
Blazing Rust - Crawling Blind
Blazing Rust - The Son of Lucifer
Agent Metal - Agents Of Metal Part1
Agent Metal - Wings Of Fury
Agent Metal - The Trailing
Agent Metal - Freedom, Metal & Might
Twisted Sister - Come Back
WASP - I'm Alive
Manowar - Carry On
Judas Priest - Locked In
Helloween - The Chance
Saxon - Call Of The Wild
Icon - Raise The Hammer

Copyright 2024. All Right Reserved.