ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 13/06/17 ΣΤΗΝ ERTOPEN 106.7

PLAYLIST:
Chastain - Voice Of The Cult (4:33)
Warlock - Hellbound (3:39)
Hellion - Backstabber (3:35)
Judas Priest - The Hellion - Electric Eye (4:19)
Krokus - Axx Attack (4:20)
Motorhead - Overkill (5:09)
Metallica - No Remorse (6:26)
Savatage - White Witch (3:21)
King Diamond - Abigail (4:50)
Iron Maiden - The Nomad (8:59)
Dionysus - March For Freedom (6:01)
Manowar - Die For Metal (5:17)
Manowar - Warriors Of The World United (5:46)
Omen - Death Rider (3:25)
Oliver Magnum - The Last Prophet (4:12)
Powersurge - Words (5:16)
Gargoyle - Blind Faith (4:34)
Hanker - Gardeners Of Pain (4:12)
Heretic - Heretic (3:31)
Hocculta - Owner Of The Earth (3:56)
Mystery - Unicorn (3:43)
Portrait - When we rock (5:04)
Mallet Head - One Good Reason (4:44)
Mortox - Shout Out Loud (4:22)
Mythra - Death and Destiny (3:49)
Parasite - Lonely Eagle (5:27)
Sherwood - So Far Away (4:36)
Satanic Rites - Burn In Hell (4:51)
Samurai - Fighter (3:19)
Samurai - Knights In Painted Castles (2:29)
Hollow Ground - Fight With The Devil (3:12)
Saracen - Fast living (3:44)
Saracen - Rock Of Ages (3:17)
Insane - Soldiers Of The Dark (3:58)

Copyright 2021. All Right Reserved.