ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Quiet Riot - Quiet Riot II1978

Demon - Heart of Our Time 1985

Death SS - Heavy Demons 1991

Einherjer - Dragons of the North 1996

Celesty - Reign of Elements 2002

Dreamtale - Beyond Reality 2002

Satan Jokers - Sex opéra 2014

Holocaust – Predator 2015

Copyright 2022. All Right Reserved.