ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Quiet Riot - Quiet Riot 1977

Morgana Lefay - Symphony of the Damned 1990

Behemoth - Pandemonic Incantations 1998

Liv Kristine - Deus ex Machina 1998

Dimmu Borgir - Spiritual Black Dimensions 1999

3 Inches of Blood - Battlecry Under a Wintersun 2002

Dark Nightmare - Beneath the Veils of Winter 2012

Night - Soldiers of Time 2015

Blaze Bayley - The Redemption of William Black (Infinite Entanglement Part III) 2018

Michael Schenker Fest – Resurrection 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.