ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy - Thunder and Lightning 1983

Axxis - The Big Thrill 1993

Theatre of Tragedy – Assembly 2002

Voivod – Voivod 2003

Labÿrinth – Freeman 2005

Sabaton - Primo Victoria 2005

Highland Glory - Twist of Faith 2011

Tierra Santa – Esencia 2014

Agonizer - Visions of the Blind 2016

Black Moor - Brave to the Grave 2016

Copyright 2022. All Right Reserved.