ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Yngwie J. Malmsteen - Rising Force 1984

Action! - Warning in the Night 1986

Overkill - The Killing Kind 1996

W.A.S.P. - K.F.D. 1997

Cirith Gorgor - Unveiling the Essence 2001

Onslaught - Killing Peace 2007

Saxon - The Inner Sanctum 2007

Celtic Legacy - Guardian of Eternity 2008

Convixion – Convixion 2010

Copyright 2023. All Right Reserved.