ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Grip Inc. - Power of Inner Strength 1995

Crowbar – Equilibrium 2000

Krisiun - Conquerors of Armageddon 2000

Steel Prophet – Messiah 2000

Loudness - Spiritual Canoe 2001

Posession - Art Diabolis 2004

HammerFall - Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken 2005

Enforsaken - Sinner's Intuition 2006

Glenn Tipton - Edge of the World 2006

Lonewolf - Made in Hell 2008

Burzum – Fallen 2011

Iron Kobra - Might & Magic 2015

Copyright 2022. All Right Reserved.