ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Ozzy Osbourne - Diary of a Madman 1981

Venom - Calm Before the Storm 1987

Craig Goldy's Ritual - Better Late Than Never 1995

Martyr - Hopeless Hopes 1997

Brujeria – Brujerizmo 2000

Paganini – Esoterrorism 2003

Nightmare - The Dominion Gate 2005

Phantom-X - Rise of the Phantom 2005

Skylark – Fairytales 2005

Budgie - You're All Living in Cuckooland 2006

Bloodbound - In the Name of Metal 2012

Machine Head - Bloodstone & Diamonds 2014

Vhäldemar - Against All Kings 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.