ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Marty Friedman - Dragon's Kiss 1988

Benediction - The Dreams You Dread 1995

Dismember - Death Metal 1997

Concerto Moon - Gate of Triumph 2001

Slayer - Christ Illusion 2006

Trivium - In Waves 2011

Belphegor - Conjuring the Dead 2014

Stereo Nasty - Nasty by Nature 2015

Antioch - Antioch IV: Land of No Kings 2019

Copyright 2021. All Right Reserved.