ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Fear Factory - Soul of a New Machine 1992

Dimmu Borgir - Death Cult Armageddon 2003

Iron Maiden - Dance of Death 2003

After Forever – Remagine 2005

Epica - The Score - An Epic Journey 2005

Virgin Steele - Visions of Eden 2006

Arch Enemy - Will to Power 2017

Mausoleum Gate - Into a Dark Divinity 2017

Copyright 2023. All Right Reserved.