ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Twisted Sister - Stay Hungry 1984

Grave Digger - Witch Hunter 1985

Perzonal War - The Inside 1998

Vhäldemar - Fight to the End 2002

Celesty - Legacy of Hate 2004

Heimdall - Hard as Iron 2004

Highlord - Medusa's Coil 2004

Killswitch Engage - The End of Heartache 2004

Saint - The Mark 2006

Anvil - Juggernaut of Justice 2011

Arch / Matheos - Winter Ethereal 2019

Possessed - Revelations of Oblivion 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.