ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ

Thin Lizzy – Fighting 1975

Annihilator - Never, Neverland 1990

Satyricon - The Shadowthrone 1994

Meliah Rage - The Deep and Dreamless Sleep 2006

Holy Martyr - Hellenic Warrior Spirit 2008

Metallica - Death Magnetic 2008

The Gathering – Disclosure 2012

Cannibal Corpse - A Skeletal Domain 2014

Sorrows Path - Doom Philosophy 2014

Emerald - Angels of Oblivion 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.