ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Katatonia - Dance of December Souls 1993

Iron Kingdom - Curse of the Voodoo Queen 2011

Züül - To the Frontlines 2012

Vader - Future of the Past II - Hell in the East 2015

Venom - Storm the Gates 2018

Copyright 2023. All Right Reserved.