ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bathory - Requiem 1994

At the Gates - Slaughter of the Soul 1995

Exciter - The Dark Command 1997

Carnal Forge – Firedemon 2000

Bolt Thrower - Honour - Valour – Pride 2001

Vhäldemar - I Made My Own Hell 2003

Annihilator - Schizo Deluxe 2005

Bolt Thrower - Those Once Loyal 2005

Edguy - Tinnitus Sanctus 2008

Elvenking - Two Tragedy Poets (...and a Caravan of Weird Figures) 2008

Paragon – Screenslaves 2008

Satyricon - The Age of Nero 2008

Great Master - Skull and Bones - Tales from Over the Seas 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.