ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Riot - Born in America 1983

Iron Maiden - Live After Death 1985

Burzum - Dauði Baldrs 1997

Trivium - Ember to Inferno 2003

Widow - Midnight Strikes 2003

Unearth - The March 2008

Tidal Dreams - Once upon a Tide 2012

Iron Curtain - Guilty as Charged 2016

Sacred Steel - Heavy Metal Sacrifice 2016

Seven Sisters - Seven Sisters 2016

Copyright 2022. All Right Reserved.