ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Excuriver - In Hard Time 1988

Exhorder - The Law 1992

Edguy - Hellfire Club 2004

InnerWish - Silent Faces 2004

Norther - Death Unlimited 2004

Wykked Wytch – Nefret 2004

Kamelot - The Black Halo 2005

Trivium – Ascendancy 2005

Astral Doors – Astralism 2006

Crimson Tears - The Dark Awakening 2007

Onward - The Neverending Sun 2007

Christopher Lee - Charlemagne: By the Sword and the Cross 2010

Imperivm - Died Fighting 2013

Mortiis - The Unraveling Mind 2017

Bonfire - Into the Demons Flame 2018

Acid Death - Primal Energies 2019

Haunt - If Icarus Could Fly 2019

Iron Savior - Kill or Get Killed 2019

Twisted Tower Dire - Wars in the Unknown 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.