ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Accept – Breaker 1981

Anthem - Domestic Booty 1992

Iron Savior - Iron Savior 1997

Grip Inc. – Incorporated 2004

Sabaton – Metalizer 2007

Trouble - Simple Mind Condition 2007

Pestilence - Resurrection Macabre 2009

Armored Saint - La Raza 2010

Drakkar - Run with the Wolf 2015

Velvet Viper - Respice Finem 2018

Venin - La morsure du temps 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.