ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Motörhead - Iron Fist 1982

Deicide - Once upon the Cross 1995

Konkhra - Spit or Swallow 1995

Borknagar – Quintessence 2000

Kataklysm - The Prophecy (Stigmata of the Immaculate) 2000

Bal-Sagoth - Atlantis Ascendant 2001

Sacred Oath - Darkness Visible 2007

Joe Stump - Virtuostic Vendetta 2009

Lacuna Coil - Shallow Life 2009

Impellitteri – Venom 2015

Kiske / Somerville - City of Heroes 2015

Absolva - Side by Side 2020

Copyright 2022. All Right Reserved.