ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Krokus - Hardware 1981
Slauter Xstroyes - Winter Kill 1985
Yngwie J. Malmsteen - The Seventh Sign 1994
Nocturnal Rites - Tales of Mystery and Imagination 1998
Yngwie J. Malmsteen - Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E flat minor Op.1 1998
Tiamat - Judas Christ 2002
Hexenhammer - Divine New Horrors 2005
Airged L'amh - Ode to Salvation 2008
Destruction - Day of Reckoning 2011
Seven Seals - ...of Contradictions 2012
Adrenaline Mob - Men of Honor 2014
The Lord Weird Slough Feg - Digital Resistance 2014
Vanishing Point - Distant Is the Sun 2014
Magnabolt - Magnabolt 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.