ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Paradise Lost – Gothic 1991

Gojira - Terra Incognita 2001

Lacrimas Profundere - Burning: A Wish 2001

Zonata – Reality 2001

Hypocrisy - Catch 22 2002

Lost Eden - Cycle Repeats 2007

Morgana Lefay - Aberrations of the Mind 2007

Bare Infinity - Always Forever 2009

Imagika - Portrait of a Hanged Man 2010

Trappazat - From Dusk till Dawn 2012

Wizz Wizzard - Tears from the Moon 2013

Copyright 2022. All Right Reserved.