ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Loudness - The Birthday Eve 1981

Anvil - Plugged in Permanent 1996

Arjen Anthony Lucassen - Strange Hobby 1996

Labÿrinth - No Limits 1996

Abuse - Like a Virgin 2001

Loudness - Pandemonium 2001

Ring of Fire – Dreamtower 2002

Einherjer – Blot 2003

Scala Mercalli - 12th Level 2005

Killswitch Engage - As Daylight Dies 2006

Cryonic Temple – Immortal 2008

ShadowKeep - The Hourglass Effect 2008

Krux - III - He Who Sleeps Amongst the Stars 2011

Stormzone - Zero to Rage 2011

Bloodbound – Stormborn 2014

Copyright 2022. All Right Reserved.