ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bob Catley – Legends 1999

Morifade - Possession of Power 1999

Mark Boals - Ring of Fire 2000

Napalm Death - Order of the Leech 2002

Marduk - Plague Angel 2004

Victor Smolski - Majesty & Passion 2004

God Dethroned - Under the Sign of the Iron Cross 2010

Yngwie J. Malmsteen – Relentless 2010

Human Fortress - Raided Land 2013

Michael Schenker's Temple of Rock - Bridge the Gap 2013

Rhapsody of Fire - Dark Wings of Steel 2013

Crystal Viper - Tales of Fire and Ice 2019

Tygers of Pan Tang – Ritual 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.