ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Baron Rojo – Volumen Brutal 1982
Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin 1986
Running Wild – Ready For Boarding 1988
Doro – Angels Never Die 1993
Enslaved – Vikingligr Veldi 0 1994
Soul Cages – Soul Cages 1994
Emperor - IX Equilibrium 1999
Immortal - At the Heart of Winter 1999
Lacuna Coil - In a Reverie 1999
Mob Rules - Savage Land 1999
Exciter - Thrash, Speed, Burn 2008
Rage - Carved in Stone 2008
Stormwarrior - Heading Northe 2008
Borknagar – Universal 2010
Picture  - Warhorse 2012
Xandria - Neverworld's End 2012
Krokus - Dirty Dynamite 2013
Stratovarius – Nemesis 2013
Cobra - To Hell 2014
Heavenwood - The Tarot of the Bohemians 2016

Copyright 2023. All Right Reserved.