ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Candlemass - Ancient Dreams 1988

Meliah Rage - Kill to Survive 1988

The Organization - The Organization 1993

Bride – Oddities 1998

Exhumed - Gore Metal 1998

Vomitory – Redemption 1999

Skylark - Divine Gates Part II: Gate of Heaven 2000

Anthrax - The Greater of Two Evils 2004

Helstar - Sins of the Past 2007

Agalloch - Marrow of the Spirit 2010

David Rock Feinstein - Bitten by the Beast 2010

Blade Killer - High Risk 2018

In the Woods... - Cease the Day 2018

Tyrant - The Pact 2018

Unearth - Extinction(s) 2018

Virgin Steele - Ghost Harvest - Vintage I - Black Wine for Mourning 2018

Virgin Steele - Ghost Harvest - Vintage II - Red Wine for Warning 2018

Virgin Steele - Gothic Voodoo Anthems 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.