ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Sacred Reich – Heal 1996

Pretty Maids - Anything Worth Doing, Is Worth Overdoing 1999

Spellbound – Breath 1999

Shadows of Steel - Second Floor 2002

Caliban - The Undying Darkness 2006

Darkthrone - The Cult Is Alive 2006

Krisiun – AssassiNation 2006

Sadus - Out for Blood 2006

Burning Point – Empyre 2009

Herman Frank - Loyal to None 2009

Napalm Death – Utilitarian 2012

Oliver/Dawson Saxon – Motorbiker 2012

Enforcer - From Beyond 2015

Prowler - Stallions of Steel 2015

Waltari - You Are Waltari 2015

Copyright 2021. All Right Reserved.