ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Helstar - A Distant Thunder 1988

Motörhead – Bastards 1993

Visions of Atlantis - Cast Away 2004

Sanhedrin - Salvation Through Sin 2010

Royal Hunt - Show Me How to Live 2011

Secret Sphere - Portrait of a Dying Heart 2012

Crystal Ball – Dawnbreaker 2013

Cattle Decapitation - Death Atlas 2019

Celesti Alliance - Hybrid Generation 2019

Cemetery - The Last Day on Earth 2019

Stormwarrior – Norsemen 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.