ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Forbidden – Distortion 1994

Gladiator - Legal Drug 1997

Shadows Fall - Somber Eyes to the Sky 1997

The Duskfall – Frailty 2002

Thou Art Lord - DV8 2002

Astaroth - Organic Perpetual Hatework  2005

Bewitched - Spiritual Warfare 2006

Dedication - The Enemy Within 2007

Nightwish – Imaginaerum 2011

Saturnus - Saturn in Ascension 2012

Arrayan Path – Archegonoi 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.