ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Hallows Eve - Death & Insanity 1986

Axxis – II 1990

Death - The Sound of Perseverance 1998

Katatonia - Tonight's Decision 1999

Agent Steel – Alienigma 2007

Amorphis - Silent Waters 2007

Tankard - Best Case Scenario: 25 Years in Beers 2007

Count Raven - Mammons War 2009

Grave Digger - Clash of the Gods 2012

Phantom-X - The Opera of the Phantom 2012

U.D.O. – Steelfactory 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.