ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26-02-21

PLAYLIST:
Accept - Metal Heart
Saxon - Crusader
Manowar - Defender
WASP - L.O.V.E Machine
Twisted Sister - The Fire Still Burns
Anvil - Free As The Wind
Armored Saint - March Of The Saint
Warrior - Fighting For The Earth
Vicious Rumors - Digital Dictator
Virgin Steele - The Burning Of Rome
Chastain - The Voice of the Cult
Cirith Ungol - Heaven Help Us
Cloven Hoof - Reach For The Sky
Jag Panzer - Harder Than Steel
Oliver Magnum - Trapped
Ozzy - Diary Of A Madman
DIO - Sunset Superman
Crimson Glory - Where Dragons Rule
Queensryche - Eyes Of A Stranger
Savatage - Power Of The Night
Warlord - Child Of The Damned
Judas Priest - The Sentinel

Copyright 2021. All Right Reserved.