ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27-07-2018 "THIS IS HEAVY METAL"

PLAYLIST:
Helloween - Heavy Metal Is The Law
Judas Priest - Breaking The Law
UDO - Lay Down The Law
W.A.S.P. - Rebel In The F.D.G.
Running Wild - Demonized
Grave Digger - Under My Flag
Grand Magus - Iron Hand
Jack Starr's Burning Starr - Secrets We Hide
Jag Panzer - Born of the Flame
Manilla Road - Divine Victim
Omen - Ruby Eyes
Virgin Steele - Don't Say Goodbye Tonight
Night - Kings & Queens
Scarblade - Point Of No Return
Iron Maiden - The Wicker Man
Gamma Ray - Seven
Kissin' Dynamite - Highlight Zone
Monument - Wheels of Steel
Enforcer - One With Fire
Europe - Scream Of Anger
Saxon - Bloodletter
Mean Streak - Love Is A Killer
Hammerfall - Fury Of The Wild
SlingBlade - The Demon
Starblind - Demon Rider
Dream Evil - Heavy Metal in the night
Manowar - Fighting The World
Accept - Bound To Fail
Heaven's Gate - The Never Ending Fire
Leatherwolf - Rise Or Fall
Razorwyre - The Infinite
Metal Church - Badlands
Parasite - Nightwinds
Rellik - Dream Killer

Copyright 2024. All Right Reserved.