ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10/12/21 (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ PENNSYLVANIA ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ)

PLAYLIST:
Anvil Bitch - Anvil Bitch
Anvil Bitch - Arsenic & Cyanide
Anvil Bitch - Gods Of Fire
Anvil Bitch - Argue With A Sick Mind
N.M.E - Red Light Night
N.M.E - Walk On
N.M.E - M.I.A.
Heidt - Storming The Castle
Heidt - The Black Knight
Heidt - You Left Me In The Cold
Heidt - The Black Knight
X-Terra - Keep the Faith
X-Terra - Eye of the Hurricane
X-Terra - Crusin for a Bruisin
World War III - Final Solution
World War III - Red Alert
Radical Dream - Suicidal
Radical Dream - Now You See Me (Now You Don't)
White Witch - Street Corner Madness
White Witch - Underneath The Lights
Steelwynd - Mystified
Steelwynd - A Warm Wind from Hell
Shadow Gallery - Deeper Than Life
Shadow Gallery - War For Sale
Sardonyx - My Bride Beloved
Sardonyx - Royal Honor
Seance - Pray for Me
Seance - Screaming Eagles
Valhalla - Looking for the Night
Valhalla - In Her Eyes
Sorcerer - Sorcerer
Sorcerer - The Equinox
Midnight Hero - Too Late
Midnight Hero - Takin It On The Run
Messiah Prophet - Riding Out The Storm
Messiah Prophet - Why Must You Run
Nitro - Breakin' Out
X-Caliber - Rock's Alive
X-Caliber - The Sword
X-Caliber - Warriors Of The Night
Metalwolf - Close Your Eyes
The Lord Weird Slough Feg - Highlander
Phantom Crew - Take a Look
Phantom Crew - Bloodlust
Whiplash - King Wiith The Axe
Randy - The Razor's Edge

Copyright 2023. All Right Reserved.