ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19/11/21

PLAYLIST:
Elvenpath - Angel of fire
Manowar - Power Of Thy Sword 
Virgin Steele - Fight Tooth And Nail 
Riot - Fight Or Fall 
Blind Guardian - Lost In The Twilight Hall 
Helloween - I'm Alive 
Running Wild - Riding The Storm 
Dragonheart - Rebellion 
Accept - Balls To The Wall 
Judas Priest - Some Heads Are Gonna Roll 
Ozzy - Secret Loser 
Lizzy Borden - Save Me 
DIO - Sunset Superman 
Dokken - Lightnin' Strikes Again 
Saxon - Power And The Glory 
Scavenger - My Ears Are Ringing 
Sinful - Burn Your Eyes 
Helicon - It's Rock n Roll 
Flanez - He's The One 
Insania - Insania 
Hunter - Feeling Free 
Reward - Lightnin 
The Restless Breed - Head on In Trouble With the Law 
Visigoth - Dungeon Master 
Kontact - Heaven's Gate 
Ceres - Remnants of Battle 
Ceres - Writs of Blood 
Ceres - Tyrant's Rise 
Halifax - Fadeaway 
Halifax - Knights of Fury 
Halifax - Majesta 
Ryghar - The Witching Blade 
Crush - Unborn 
KK's Priest - Raise Your Fists 
Frozen Crown - The Water Dancer 
Lux Perpetua - An Old Bard 
Mysterizer - King of Kings 
Blind Justice - You Ain't Got the Guts 
Crying Steel - Defender 
Krokus - Axx Attack 
Madison - Lay Down Your Arms 
Heavy Pettin - Victims Of The Night 
King Kobra - Ready To Strike 
The Rods - Hold On For Your Life 

Copyright 2023. All Right Reserved.