ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22/07/22

PLAYLIST:
Ancient Warrior - Plague Star
Vanquisher - Battleborn
Vanquisher - The Pride Of Aquilonia
Vanquisher - Reaver
Stunner - Street War
Helios - Keep It True
Helios - Touch The Sun
Starchaser - Tokyo
Starchaser - Starchaser
Bloodbound - I'm Evil
Usurper - Sailing At Full Mast
Hellrock - This Is Metal
Hellrock - Blood Red Line
Fortress - Lost Forever
Dragon Steel - Glorious
Beyond Fallen - Return of the Sky Gods
Angel Vengeance - Open Your Eyes
Helloween - Eagle Fly Free
Crystal Ball - Want It All
Heaven's Gate - We want it all
Dark Crystal - Haunting The Fire
Marquis De Sade - Somewhere Up In The Mountains
Dark Starr - My Deepest Regrets
Def Leppard - Wasted
Tytan - Blind Men And Fools
Warlord - Penny For A Poor Man
X-Caliber - The Sword
Zaxas - Don't Hate The Sinner
Xxaron - Lost In The Dark
Viper - Wings Of The Evil

Copyright 2023. All Right Reserved.