ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24/07/20

PLAYLIST:
Tank - Kill
Holland - Liar
Hard N Heart - Violent Victims For The Witch
Force 3 - Trouble On The Streets
Enforcer - Midnight Vice
Flying Dutchman - Chase The Sun
Gauntlet - Warriors
Heavy Load - Singing Swords
Martyr - Invisible Touch
Steel Angel - Born In The Ocean
Judas Priest - The Sentinel
Omen - Don't Fear The Night
Ostrogoth - Queen Of Desire
Exxplorer - Run For Tomorrow
Courage - If Heaven Cancels Light
Verscythe - Unfinished on Earth
Damien - Always In Lust
Damien - Face The Danger
Insane - Evil Soul
Iron Cross - Dark Dreams
Kraken - Dreamer
Recon - Dreams
Metal Church - Watch The Children Pray
Queensrycher - I Will Remember
Accept - Neon Nights
Marquis De Sade - Somewhere Up In The Mountains
Medieval Steel - Tears In The Rain
Crush - March Of The Deads
Spitfire - Street Fighter

Copyright 2022. All Right Reserved.