ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 09/11/21

PLAYLIST:
Metallica - Battery
Metallica - Metal Militia
Overkill - Elimination
Flotsam & Jetsam - Hammerhead
Anvil Bitch - Lie Through Your Teeth
Vengeance Rising - White Throne
Destructor - Iron Curtain
Intruder - Cover Up
Powermad - Blind Leading The Blind
Acrophet - Independence At It's Finest
Forced Entry - A Look Through Glass
Hexenhaus - As Darkness Falls
Artillery - Terror Squad
Hexx - Out For Control
Forte - Take The Mark
Messiah Force - Watch Out
Agent Steel - The Day At Guyana
Xentrix - Position Of Security
Nuclear Assault - Fight to be Free
Anthrax - Death From Above
Metal Church - Gods Of Wrath
Cirith Ungol - Master Of The Pit
Jag Panzer - The Watching
Helstar - Burning Star
Ruthless - The Fever
Jack Starr - Chains Of Love
Q5 - Missing in Action
Queensrche - Warning
Fates Warning - Kiss Of Death
Lizzy Borden - Kiss Of Death
Warlord - Aliens
Manowar - Bridge Of Death
Obsession - Execution

Copyright 2023. All Right Reserved.