ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 10/05/22

PLAYLIST:
Avenger - Revenge Attack
Seduce - Crash Landing
Seducer - Problems
Iron Maiden - Murders In The Rue Morgue
Whiplash - Killing On Monroe Street
Picture - Traitor
Rebel - Broadway Nights
Proud - Dark Lady Forest
Revenge - Don't Play With Fire
Witch Cross - Nightflight To Tokyo
Seyminhol - Acid Story
Renegade - Dragonslayer (Burn In Hell)
CrossFire - Demon Of Evil
Warhead - First Light Of The Apocalypse
Crosshead - Raising Hell
Fifth Angel - Call Out The Warning
Gotham City - See How It Flyes
Jumper Lace - After Me The Deluge
Warrant - Ordeal Of Death
Violent Force - Sign Of Evil
Vendetta - Go And Live... Stay And Die
Unleashed - Search For The Truth
Waxwing - Riding Out
Judas Priest - Running Wild
Heiligen - Gladiator
Aberracion - Sentencia
ADS - Time Traveler
Onslaught - Metal Forces
Anthrax - Death From Above
Hexx - Terror

Copyright 2024. All Right Reserved.