ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 18/10/22

PLAYLIST:
Jeff Beck - Gets Us All In The End
John Norum - Love Is Meant To Last Forever
Europe - Ninja
Ninja - Machine Gun Love
Motley Crue - Red Hot
Hellion - Run For Your Life
Martyr - Speed Of Samurai
Iron Maiden - Iron Maiden
Omen - Dragons Breath
Battleaxe - Thor Thunder Angel
Blacksmith - Rock Hard
Bloody Six - Let It Burn
Bullet - Run With The Hunted
Christillow - Turn Me Loose Tonight
Crystallion - Ready To Strike
IronFlame - Vengeance Rising
IronFlame - Everlasting Fire
Jack Starr's Burning Starr - Where Eagles Fly
Riot V - End Of The World
Orion's Reign - Warrior's Pride
Warrior Path - Beast Of Hate
Vavel - Just For Rock
DIO - Rainbow In The Dark
Q5 - Lonely Lady
Reviver - The Fearless
Platinum - Still in Love with You
Stryper - The Reign
Viper Brazil - Pictures Of Hate
Mystic Force - Another World
Titan Force - Wings of Rage
Screamer - Outcast

Copyright 2024. All Right Reserved.