ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 22/02/22

PLAYLIST:
Omen - Die By The Blade
Manilla Road - Necropolis
Savage Grace - Fear My Way
S.A. Slayer - Unholy Book
Medieval Steel - Battle Beyond The Stars
Warlord - Penny For A Poor Man
Lizzy Borden - No Time To Lose
Helstar - Run With The Pack
Virgin Steele - Guardians Of The Flame
Cities - Deceiver
Blacklace - Action Pact
Black Knight - Master of Disaster
Attacker - Kick Your Face
Jag Panzer - Metal Melts The Ice
Brocas Helm - Warriors Of The Dark
Cirith Ungol - War Eternal
Tyton - Arcadian
Griffin - Creeper
Forbidden - As Good As Dead
Laaz Rockit - Take No Prisoners
Tyrant - Listen To The Preacher
Hallows Eve - The Mansion
Hexx - The Other Side
Apocrypha - Look To The Sun
Vicious Rumors - Minute To Kill
Chastain - Fighting To Stay Alive
Liege Lord - Transgressor
Blessed Death - Eternal War
Medieval - Rules of Fools
Ruthless - Bury The Axe
Q5 - Missing in Action
Assassin - License To Kill
Banshee - Drive Like Hell
Banshee - Breakdown
Black Death - Taken By Force

Copyright 2024. All Right Reserved.