ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 24/07/18

PLAYLIST:
Alpha Tiger - Crimson Desert
Angel Edge - All That's Left Is Goodbye
ASKA - Killashandra
Bellicose - Torn From The Mold
Bloodbound - We Raise The Dead
Striker - Fight For Your Life
Loudness - 1000 Eyes
Judas Priest - Spectre
Saxon - The Secret Of Flight
Motorhead - Too Good To Be True
Accept - Run Through The Night
Ambush - Heading East
Attaxe - Suicide
Avalanche - Sorceror
Black Knight - Battlefield
Blackslash - Wild and Free
Black Angels - Running With The Wind
Judas Priest - Riding on the Wind
Assault - Thunder Road
Speed Limit - Dead Eyes
Dealer - Better Things to Do
Millennium - Magic Mirror
Riot - Road Racin' 
Legend - Warrior
Maxx Warrior - Taken By Forces
Kraken - Dreamer
Hyksos - The Kings
Holocaust - Death Or Glory
Alien - Headbangin
Ash Lee Blade - Suck The Blade
Iron Curtain - Turn The Hell On
Iron Curtain - Scream & Shout
Arch Rival - Ridin' High
Killer - In The Name Of The Law
Kreyson - Angel On The Run
Night Viper - Revenge
Venin - L'instant
Angeles Del Infierno - Rocker 

Copyright 2023. All Right Reserved.