ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ NWOTHM

Riot - Warrior
Enforcer - Midnight Vice
Skull Fist - Sign of the Warrior
Steelwing - Solar Wind Riders
Screamer - Lady Of The Night
Widow - Lady Twilight
White Wizzard - 40 Deuces
Striker - Fire
Midnight Malice - Proving Grounds
Air Raid - Victim Of The Night
Night - Into the Night
Alpha Tiger - Beneath The Surface
Ambush - Heading East
Stallion - Canadian Steele
Blizzen - Peace Is For The Weak
Cauldron - Summoned To Succumb
Black Trip - Shadowline
Katana - Kubilai Khan
Monument - Death Avenue
Hitten - Demons
Toledo Steel - Speed Killer
Cobra - Denim Attack
Skelator - Stronger than Steel
Axxion - High Bars
Bullet - Bite The Bullet
Metalian - Midnight Rider
Satan's Hallow - Hot Passion
SellSword - Against The Wind
Antioch - Thunder In Hell
Fire Strike - Our Shout Is Heavy Metal

Visigoth - Call of the Road
Blazon Stone - Bloody Inquisition
Holy Grail - Call Of Valhalla
Lady Beast - Heavy Metal Destiny
Midnight Priest - Holy Flesh
Midnight Rider - Tears of Your Temptation
Mausoleum Gate - Mausoleum Gate
Blizzard Hunter - Heart Of Fire
Defeater - Evil Strike
Warning Sign - Wake the Dead
Seax - Interceptor
Ranger - Last Breath
Stalker - The Mutilator
Evil Invaders - As Life Slowly Fades
Savage Master - Lady of Steel
Iron Griffin - Lord Inquisitor
Apolium - Battle formation
Axe Battler - The Wrath Of My Steel
Fatal Curse - Gang Life
Metal Witch - Faster Than A D-Train
Tantrum - Nwobhm
Headbanger - Ready to Strike
Asomvel - To Hell With All The Rest
Gravebreaker - Violent City
Savage Blade - Stallions Of The Highway
Lethal Steel - City Of Sin
Hell Fire - Sirens of the Hunter
Steel Night - Run for Your Life
Evil - Lyn - Survive the Night
Iron Curtain - The Running Man
Convent Guilt - Angels in Black Leather

Copyright 2022. All Right Reserved.