ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤHN ΕΚΠΟΜΠH "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22/09/23

PLAYLIST:
Riot - Bloodstreets
Sanhedrin - Riding On The Dawn
Black Knight - Warlord's Wrath
Warlord - Winter Tears
Tokyo Blade - Not Lay Down and Die
Tokyo Blade - Crack in the Glass
Sinner's Blood - The Hunting
Scanner - Wonder
Scamps - Crystal Night
Savage Crow - Loaded Attack
Ruthless Steel - Ruthless Steel
Razorwyre - Nightblade
Cloven Hoof - Reach For The Sky
Charger - Desperadoes
Battleaxe - Chopper Attack
Judas Priest - Hell Bent For Leather
Motley Crue - Red Hot
Saxon - Battle Cry
Medusa's Child - I'm Still Here
Iq Zero - Murderer
Lethal Steel - Demon From The Past
Manilla Road - Divine Victim
Manowar - Violence And Bloodshed
Night Viper - Night Viper
Owlbear - Chaos to the Realm
Angelic Forces - Angelic Forces
Rage Of Angels - Rock For The Rock
Creatures - A Knife Into My Heart
Icon - (Rock On) Through The Night

Copyright 2024. All Right Reserved.