ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Black Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath 1973

Digger - Stronger than Ever 1986

Destruction - Release from Agony 1987

Sodom - Persecution Mania 1987

Samael - Blood Ritual 1992

Impaled Nazarene - Ugra-Karma 1993

Necromantia - Crossing the Fiery Path 1993

Marduk - Opus Nocturne 1994

Lethal - Poison Seed 1996

Dark Moor - The Hall of the Olden Dreams 2000

Trinity – Trinity 2002

Last Tribe - The Uncrowned 2003

Barón Rojo – Ultimasmentes 2006

Aska - Absolute Power 2007

Beholder - The Awakening 2009

Sellsword - .​.​.​and Now We Ride 2016

Ancient Empire - The Tower 2017

Crom - When Northmen Die 2017

Morbid Angel - Kingdoms Disdained 2017

Chariot - The New Horizon Dawns 2018

Arkangel - Theatrum Timoren 2019

Copyright 2021. All Right Reserved.